Δείτε την πιστοποίηση εδώ!

Όπως Έλεγχος & Πιστοποίηση, σύμφωνα με τον καν (ΕΚ) 834/2007, για την εμπορία Βιολογικών Προϊόντων από την TÜV AUSTRIA HELLAS, GR BIO 15